Student sökes för exjobb inom AI och Machine Learning! hos Mashie

Letar du exjobb? Vill du jobba med AI och machinelearning ? Jag har det perfekta projektet för dig hos oss på Mashie!

Projekt: "How can AI and Machine Learning help us at Mashie find patterns in our data and generate insight for our users so they can make better decisions and predictions?"

Profil: Civilingenjör
Ansökan: Skicka personligt brev och universitetsbetyg till imir.kujtimi@mashie.se
Placering: Malmö eller Göteborg
Startdatum: Januari 2021
Ersättning: Engångssumma utbetalas när examensarbete har blivit godkänt

Är ni 2-3 studenter som vill göra exjobb tillsammans? Inga problem. Skicka in en gemensam ansökan enligt ovan instruktioner. Den individuella ersättningsnivån förändras inte.

Ser fram emot din/eran ansökan!

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.