Linköpings Universitet

Offentlig förvaltning

2 178 följare

Quality of images produced with a novel photon-counting CT scanner hos Linköpings Universitet

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.