Linnéuniversitetet

Utbildning

1 712 följare

Hållbart underhåll av grusväg - Kartläggning av modeller för hantering av grusvägsunderhåll för enskild väg i Region Kronoberg hos Linnéuniversitetet

Grusvägar måste underhållas regelbundet t.ex. för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. En stor andel av grusvägnätet utgör enskild väg, d.v.s. privatägda vägar. Dessa får stöd från Trafikverket och även ibland från kommunen för att kunna utföra underhåll, om de uppfyller vissa givna krav. Hur man hanterar grusvägsunderhåll skiljer sig mellan kommunerna, t.ex. i fråga om vem som ansvarar för underhåll av enskild väg och hur det bekostas.

Uppgift: Er uppgift är att kartlägga vilka modeller som används för grusvägsunderhåll av enskild väg i regionen. Kartläggningen kan genomföras t.ex. som enkät- eller intervjustudie. En analys av för- och nackdelar med respektive modell är ett förväntat resultat.

Läs mer om projektet här 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer