Linnéuniversitetet

Utbildning

1 712 följare

Sustainable maintenance of gravel road - Environmental and economic effects of a new concept for gravel recycling hos Linnéuniversitetet

Gravel roads are planed and graveled regularly to correct problems with holes in the road. When graveling new gravel is applied, which use up natural resources and entails costs for the contractor. A number of improvement measures can therefore be taken in this area. One solution that the project "Sustainable maintenance of gravel road" is testing is a new construction for gravel recycling.

Task: Your task is to estimate the environmental and economic impacts of the new construction (compared to traditional maintenance, but also compared to a commercially existing construction), and in recycling parts of the gravel that is planed up. You can take inspiration from LCC and LCA when creating an assessment model.

Read more about the project here 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer