Student på sjuksköterskeprogrammet sökes för undersökning av rutiner på psykosavdelning vid tidigt omhändertagande vid psykos hos Region Kronoberg

Personalen på psykosavdelingen på lasarettet i Växjö, Region Kronoberg upplever att nyinsjuknade patienter med psykos ( TOP -patienter, Tidigt Omhändertagande vid Psykos) som vårdas inom slutenvården behöver extra insatser och stöd för att få en positiv vårdupplevelse. Man vill att det som kan vara början på en givande och varaktig vårdrelation ska bli så bra som möjligt.

Personalen vill ha hjälp med att undersöka hur rutinerna för TOP-patienterna ser ut och vad som kan förbättras ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Kandidatnivå.

Uppdraget vänder sig till studerande på sjuksköterskeprogrammet.

Ansök via "Ansök nu" knappen.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.