Examensarbete inom machine learning hos snabbväxande startup hos Ifrågasätt Media Sverige AB

Ifrågasätt, en snabbväxande media-tech-startup, söker 1-2 studenter för examensarbete under hösten inom machine learning och AI. 

Sedan Ifrågasätts lansering för snart två år sedan har bolaget vuxit snabbt och har idag kunder i både Sverige, Norge och Finland. Bland kunderna finns kända tidningar som Dagens Nyheter, Dagens industri, Göteborgs-Posten m.fl. Bolagets första tjänst är en kommentarsplattform som möjliggör interaktion med och mellan läsare på kundernas egna sidor. 

Det examensarete Ifrågasätt vill genomföra bygger på att använda all den data Ifrågasätt nu sitter på för att optimera produktens olika funktioner för såväl Ifrågasätt egna medarbetare och kunder som användare. Examensarbetet, som gärna anpassas utefter önskemål från studenten/studenterna, är tänkt att utmynna i skarpa produkter som kommer att användas av tusentals användare varje dag, både i Sverige och internationellt. 

Förutom förmåner i form av gemensamma frukostar, centralt beläget kontor och stora möjligheter till anställning efter examensarbetet erbjuder Ifrågasätt självklart ekonomisk ersättning för examensarbetet

Vill du veta mer om vad ett examensarbete hos Ifrågasätt kan innebära, tveka inte att kontaka Gustav på gustav@ifragasatt.se eller via telefon 0720-666 666. 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.