Student sökes för examensarbete om studenthandledning inom vård och omsorg i Region Kronoberg hos Region Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg arbetar med certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare inom vård och omsorg. Kompetensförsörjning är ett regionalt tillika nationellt problem som behöver behandlas på andra sätt än vad som tidigare har gjorts. Den övergripande frågan för att kunna lösa kompetensförsörjning handlar om attraktion – vi behöver hitta nycklar för att få fler att vilja stanna i vår bransch samt få fler att vilja söka vård- och omsorgsutbildningar. Att verksamheterna har möjlighet att ta emot elever är avgörande för att de som studerar på vård- och omsorgsprogrammet ska kunna ta till sig praktisk kunskap och sedermera bli anställningsbara medarbetare. Det är en utmaning idag i flera organisationer att kunna erbjuda APL-platser vilket försvårar för både utbildare och arbetsgivare. Vi vill därför gärna få hjälp att undersöka hur Vård- och omsorgscolleges handledarutbildningsstruktur bidrar till rekrytering av kompetent personal.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.