Examensarbete om hur möjliga utvecklingsvägar på en arbetsplats inom vård och omsorg kan locka fler jobbsökande hos Region Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg arbetar med certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare inom vård och omsorg. Kompetensförsörjning är ett regionalt tillika nationellt problem som behöver behandlas på andra sätt än vad som tidigare har gjorts. Den övergripande frågan för att kunna lösa kompetensförsörjning handlar om attraktion – vi behöver hitta nycklar för att få fler att vilja stanna i vår bransch samt få fler att vilja söka vård- och omsorgsutbildningar. En viktig del för att stanna på sin arbetsplats kan vara att det finns utveckling i sin arbetssituation och på den egna arbetsplatsen. Detta bekräftas både i samtal med anställd personal inom vård och omsorg men även av ungdomar på väg in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgscollege Kronoberg vill veta hur utvecklingsvägar och en karriärstrappa påverkar lusten och möjligheten att stanna på sin arbetsplats och vad det finns för attraktionskraft i möjligheten att utvecklas inom sitt kompetensområde.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.