Master thesis in Synthetic Epigenetics hos Karolinska Institutet

Epigenetic states determine gene expression patterns in the diverse cell types of the human body. Despite our advances in annotating vast coding and non-coding sequence repertoire of the human genome, mechanisms of epigenetic regulation are elusive. Epigenetic alterations, much like genetic changes, play an important part in human pathologies such as cancer and neurodegeneration. Synthetic Epigenetics is an emerging field aiming to explore ways to target epigenetic regulation, providing better understanding of basic molecular mechanism as well as charting new avenues for therapeutic strategies.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.