Multivariable price evolution of financial time series hos 2xcellence AB

Examensarbetet skall innehålla en litteraturstudie av statistiska metoder för estimering av prisvariabler som funktion av flera variabler och en frågeställning är om det går att utnyttja sådana funktionssamband för att predikera pris för köp och sälj signaler med maskininlärning med dataset av finansiell data.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.