Exjobb inom AI – kompetensförsörjning/rekrytering hos Linköpings kommun

Bakgrund

Rekrytering är en kärnprocess inom kompetensförsörjning. Den omfattar både nyrekrytering men också att se utvecklingsmöjligheter hos befintliga medarbetare. Förmågan att göra rätt bedömningar och utvärdera både organisationens behov och individens förutsättningar är grundläggande i det arbetet.

Sedan 2005 använder vi i Linköpings kommun Kompetensbaserad rekrytering. Metoden handlar om att definiera vilka kompetenser som krävs i efterfrågad tjänst och utgå från dessa i hela rekryteringsprocessen. Vi definierar behov, ställer krav och bedömer de sökande på ett likvärdigt sätt. På så vis ger vi alla kandidater samma förutsättningar samtidigt som vi säkerställer att vi hittar rätt person till rätt tjänst.

Vid rekrytering av semestervikarier håller vi på att testa en digitaliserad process med videointervjuer. Vid rekrytering av personer som inte har önskad utbildningsbakgrund använder vi oss av tester. Med hjälp av testerna tar vi reda på personliga förmågor som vi vet är viktiga för att nå framgång i yrket. Urval och intervjuer baseras på dessa förmågor.

Att använda AI kopplat till rekrytering är ett spännande område som vi vill utforska mer. Linköpings Kommun vill ligga i framkant och undersöka om vi kan plocka in AI som ett komplement till vår rekryteringsprocess i urvalet.
– vi vill undersöka vad som händer om en AI gör ett första urval baserat på CV, enkät, tester och rekommenderar ett antal kandidater till rekryteraren.

Vad vi söker

Vi söker just nu en exjobbare för detta projekt inom Artificiell Intelligens (AI). Vi vill undersöka om vi kan använda bevisade och lovande AI-tekniker för att effektivisera rekryteringsprocessen vid våra stora massrekryteringar, skapa ett mer träffsäkert urval och behålla kvalitén.

Vad du ska göra

I detta exjobb, vars exakta innehåll och inriktning du själv har möjlighet att påverka, ska du titta på olika tekniker som finns och som används idag inom Ai,
Vi har idag ingen koppling till Ai i systemet idag.
Implementationen blir en del i arbetet AI-tekniker för att extrahera information ur testsvar, urvalsfrågor och ansökningshandlingar.  Syftet är att visa att informationen kan användas för att genomföra ett urval som är lika träffsäkert som om en rekryterare genomför urvalet. Vi vill sedan att du genomför en pilot där vi kan låta en AI genomföra ett urval och jämföra det med en rekryterare som göra samma urval för att se skillnader i resultat.

Vad du ska leverera

Vi vill att du utifrån din analys och jämförelse levererar en rapport som berättar hur vi som arbetsgivare kan ta nästa steg när det gäller AI och rekrytering.             

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.