Linnéuniversitetet

Utbildning

1,160 följare

Examensarbete: Att bygga alumnrelationer vid Linnéuniversitetet hos Linnéuniversitetet

Uppslag – Rubrik

Att bygga alumnrelationer vid Linnéuniversitetet

Bakgrund till uppslaget

Linnéuniversitetet önskar utveckla relationer med våra tidigare studenter, sk alumner, för att få en ömsesidig relation och ömsesidigt nytta av varandra. Vi vill nu kunna ta nästa steg i vårt arbete. Vad kan universitetet vinna på detta och vad kan alumnen få ut av alumnnätverket? 
Uppdraget kan formuleras efter studenternas bakgrund och egna idéer. Alumnnätverket finns som resurs för ex enkät eller djupintervjuer. 

Syfte med arbetet

Att Linnéuniversitetet ska utveckla alumnrelationerna. Se alumnfilm på Lnu.se/alumn för att se mer. 

Uppdragsgivare – organisation/verksamhet

Avdelningen för externa relationer vid Linnéuniversitetet och har som uppdrag att arbeta med samverkan, internationella relationer och forskningsfinansiering. Inom samverkan ingår uppdraget att utveckla struktur och aktiviteter för universitetets alumnverksamhet. Det kan vara genom ex nyhetsbrev, återträffar, reportage etc. 


Tidsplan och ort

Våren 2019 alt hösten 2019. Växjö eller Kalmar

Övrigt

Språkkunskaper: Svenska och engelska i tal och skrift. Gärna erfarenhet av studier utomlands 
Uppdraget kan genomföras i Växjö eller Kalmar

Uppsatsen kan skrivas på kandidat eller magister/masternivå 

Kontaktperson

Samverkanskoordinator Kristina Julin Nyquist, Avdelningen för Externa relationer, Linnéuniversitetet, tfn 0470- 767409 e-post: kristina.julin@lnu.se 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Arbetsgivaröversikt