Skattestyrelsen

Offentlig förvaltning

122 följare

Fagligt stærk personaleleder til Persondata i Skattestyrelsen Frederikssund, Kilde Allé 16, 3600 Frederikssund 16-08-20 hos Skattestyrelsen


Fagligt stærk personaleleder til Persondata i Skattestyrelsen
Vi søger nu en fagligt kompetent funktionsleder til Persondata 6, der kan motivere medarbejderne til at yde deres bedste og samtidig have stort fokus på at sikre, at I som enhed opnår de mål, der er sat.
Bredt ansvarsområde og dyb faglighed
I Persondata har vi ansvaret for at understøtte korrekte indberetninger fra tredjepart til brug for Skattestyrelsens digitale processer fx årsopgørelsen samt at for at bidrage til den løbende udvikling af en effektiv administration i forhold til personområdet. Konkret arbejder vi med driftsopgaver, service og kontrol inden for eKapital, eIndkomst og PAL/PAF.
Vi søger en funktionsleder til enheden Persondata 6. Enheden er aktuelt placeret i Høje Taastrup, og flytter sammen med en tilsvarende enhed Persondata 5 til det nye Skattecenter Frederikssund, når det åbner i løbet af andet halvår 2020. Funktionslederen skal have ansvar for Persondata 6 - eIndkomst, som beskæftiger sig med kontrol på eIndkomstområdet, og som varetager kontrol og tilsyn med regelefterlevelsen for medarbejdere i hele Skatteministeriets koncern.
Opgaven på eIndkomstområdet er at reducere risikoen for fejl i personselvangivelsen og i tredjepartsdata, både gennem de konkrete sager, og ved at bruge viden opnået herigennem til at understøtte den fortløbende udvikling af området. Arbejdet udføres ved hjælp af analyser, udvikling af metoder og forskellige former for kontrol.
Arbejdet med kontrol og tilsyn af medarbejdernes regelefterlevelse består i at kontrollere, hvorvidt oplysningerne i det årlige oplysningsskema er korrekte, herunder sagsbehandling i forbindelse med korrekt skatteansættelse samt gennemgang af systemlogninger. I forbindelse med håndteringer af konkrete sager og årlige afrapporteringer vil du ofte være involveret i processen og i tæt kontakt med øvrige styrelser og Departementet.
Dit primære ansvar som funktionsleder er at lede ca. 20 medarbejdere og sikre den daglige drift.
Det er din opgave at understøtte en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet, og samtidig skal du være i stand til at have det store overblik på dit eget område, og dermed skabe sammenhæng mellem overordnede strategier og daglig drift. Du har endvidere en vigtig rolle i at agere sparringspartner for dine specialiserede medarbejdere og samarbejdspartnere i faglige såvel som processuelle spørgsmål.
Du refererer til underdirektøren for Persondata i fagområdet Person under Skattestyrelsen. Du bliver en del af en ledelsesgruppe bestående af 12 ledere, hvor du konkret forventes at bidrage til den samlede opgaveløsning i Persondata og med fokus på sammenhængen til Personområdet og Skattestyrelsen som helhed.
Stærk faglig profil med stort fokus på ledelse
Vi forestiller os, at du fx kan være uddannet i Skatteforvaltningen, eller har en relevant videregående uddannelse gerne på kandidatniveau som fx cand.jur., cand.merc., cand.merc.aud. eller tilsvarende.
Det er en klar fordel, hvis du har kendskab til skatteområdet og har et solidt kendskab til forvaltningsloven og sagsbehandlingsreglerne generelt. Desuden lægger vi vægt på gode relationelle og kommunikative kompetencer.
Vigtigst er det dog, at du har evner til at sætte dig hurtigt ind i nye metoder samt de forskellige faglige aspekter af en sag, og derfra kan være en god og kompetent leder og sparringspartner for medarbejderne. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af specialiserede medarbejdere.
Vi forventer, at du er engageret i ledelsesopgaven og formår at lede en gruppe specialiserede medarbejdere i en omskiftelig hverdag. Vi lægger vægt på, at din ledelsesstil afspejler vores værdier; udsyn, faglighed, ansvarlighed og samarbejde.
Du har evnen til at kommunikere klart og tydeligt samtidig med, at du motiverer medarbejderne, så de hele tiden har forudsætningerne for at leve op til deres potentiale. Du understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling, og følger op på effekten af den.
Du skal sikre fokus på og bidrage til stadig effektivisering af opgaver og processer, herunder også optimal brug af dine ressourcer i enheden. Du er god til at tilrettelægge og implementere arbejdsprocesser og til at holde fokus på dem. Du er helhedsorienteret og god til at samarbejde på tværs, så interne og eksterne interessenter inddrages rettidigt.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via linket "Søg stillingen" senest 16. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34 og 35.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til underdirektør Jan Møller Mikkelsen på telefon 72 37 57 60.
Der indgår personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.
Stillingen er klassificeret i lønramme 36 og forventes besat på overenskomstvilkår. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.
Dit arbejdssted bliver indtil videre Skattecenter Frederikssund, Kilde Allé 16, 3600 Frederikssund, der åbner i løbet af andet halvår 2020. Ved tiltrædelse inden da vil arbejdsstedet midlertidigt være Helgeshøj Allé 9, 2630 Høje Taastrup
Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.
Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’
Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre finansieringen af det, vi er fælles om.
Uanset, hvilken jobfunktion du skal varetage i Skattestyrelsen, kommer du til at arbejde med at sikre finansieringen af velfærdssamfundet og meget af det, der skaber sammenhængskraft i Danmark; skoler, hospitaler, veje og meget mere. Vores organisation er fyldt med specialister, der arbejder sammen på tværs af mange forskellige fagligheder og geografisk placering, så du bliver en del af et mangfoldigt fællesskab, hvor vi løser komplekse og krævende opgaver. Som ny vil du opleve, at læringskurven er stejl, og at du bygger kompetencer, der vil følge dig i din videre karriere.
Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk
Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer