Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning cybersäkerhet och digital forensik hos Stockholm University

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning. Det gäller kurser inom informationssäkerhet, informationssystemsäkerhet, cybersäkerhet, och digital forensik. Innehavaren förväntas att stärka kursernas såväl teoretiska grunder som praktiska relevans.
Verksamheten bedriver externfinansierade forskningsprojekt och en internationell mastersutbildning i informations- och cybersäkerhet. Ett specialbyggt labb för praktisk forskning och utbildning inom IT-säkerhet och digital forensik finns att tillgå.

Anställningen inkluderar egen forskningstid som stipuleras av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.

Behörighetskrav

 • Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
 • Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav.
 • Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
 • Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

 • Särskild och lika vikt fästs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet samt vetenskaplig skicklighet inom området.
 • Stor vikt fästs även vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
 • Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

 • Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.
 • Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
 • Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
 • Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-09-30

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer