Workshop 3 av 3 i karriärplanering- kartlägg din arbetsmarknad

Vid denna sista workshop av tre får du konkreta verktyg för att kunna presentera din kompetens för potentiella arbetsgivare.

9

mars

Karriärservice su.se/karriarservice presenterar

9:00 till 11:00   CET

Workshop 3 av 3 i karriärplanering- kartlägg din arbetsmarknad

Eventet har utlöpt

Om Workshop 3 av 3 i karriärplanering- kartlägg din arbetsmarknad

Hur kontaktar du arbetsgivare på ett bra sätt? Öka förståelsen för arbetslivet och lär dig nätverka genom informationsintervjuer och framgångsberättelser. Du övar på att kortfattat och tydligt lyfta fram dina kompetenser i kontakter med arbetsgivare. Workshop innebär att vi aktivt jobbar med övningar och diskussioner då vi ses.

Vi bjuder på frukost!

Denna workshop är den sista av tre i Karriärservice workshopserie i karriärplanering. Tillfällena bygger på varandra så du får allra mest ut av dem om du deltar i alla tre, men det är inget krav.

Anmäl dig till Workhop 3 via Registrera-knappen!

Varmt Välkommen!

Maria & Marie
Studie- och karriärvägledare,
Karriärservice vid Stockholms universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventet har utlöpt

Plats

Frescati, Studenthuset, hus Beta, plan 2, Ekosalen, Universitetsvägen 2B, Stockholm, Sverige