Skriv ditt examensarbete på Svenskt Näringsliv at Svenskt Näringsliv

Posted 2 weeks ago

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 50 arbetsgivar – och branschorganisationer. Vi är vad vi heter – rösten för det svenska näringslivet. Vi driver de frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch och storlek. Men vår uppgift är också att ge röst åt alla de företag och branscher som ännu inte finns, men som kan uppstå om förutsättningarna och klimatet är rätt.

Studerar du på masternivå och är intresserad av strategisk verksamhetsutveckling, ledarskap eller digitaliseringens effekter och möjligheter? Nu finns chansen att skriva ditt examensarbete inom Verksamhetsstöd och utveckling på Svenskt Näringsliv.

Verksamhetsstöd och utveckling är ett verksamhetsområde på Svenskt Näringsliv som tillhandahåller högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och stöd för Svenskt Näringslivs medarbetare. Vi arbetar inom IT, CRM, ekonomistyrning, HR, FM samt säkerhet och strävar ständigt efter att vara relevanta och utvecklas i den snabbrörliga bransch vi verkar inom.

Vi uppmuntrar nytänkande och innovation, uppsatsämnet ska vara intressant och utvecklande både för dig som student och för oss som uppdragsgivare. Förslag på ämnesområden är:

  • Omställning till helt digitalt arbetssätt under Corona

  • Verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering

  • Organisationsklimat som främjar innovation och utveckling

Vem är du?

Du studerar på masternivå inom områdena Business/Management/Organisation och ledarskap och ska göra ditt examensarbete under våren eller hösten 2021.

Vi erbjuder:

  • Minst två engagerade handledare; administrativ direktör samt aktuell avdelningschef
  • Inblick i och möjlighet att lära dig från en utvecklingsinriktad och erfaren organisation
  • Viktiga kontakter in i organisationen

Låter det intressant? Skriv en A4 med dina tankar om ämnesområde och vad du studerar.

Kontaktuppgifter för frågor:

fanny.fredin@svensktnaringsliv.se

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.