Master Ex-jobb; Dimensionera Ångturbin / Ångturbiner at WiseGate

I en befintlig äldre anläggning önskar vi genom detta ex-jobb utreda och simulera möjligheter till en elkraftproducerande turbin eller flera. Befintlig ångkrets med tillhörande nät skall moduleras för att hitta systemets potential. Varrianter av om- och utbyggnad i denna model skall sedan undersökas, på såväl hög- som lågtrycksidan.

Ex-jobbet skall beakta olika drifläge och slutligen föreslå respektive förkasta alternativ för elkraftsproduktion. Ex-jobbet skall ta höjd för olika utvecklingssenarios i omvärlden och utifrån detta presentera ett antal olika business cases.

Ni, en av er eller helst båda skall slutfört kurser inom förbränningsteknik/kraftturbin/energisystem/elkraftsystem.
Ni skall ha ett genuit intresse för energibranschen, vara väl uppdaterade och intresserade av ett Ex-jobb med mycket ansvar och stor frihet.

WiseGate är ett konsultbolag med inriktning på elkraft och automation. Vi finns idag på 8 orter i Sverige och är ca 60 anställda, i våra tre bolag. Vi kommer att handleda er tillsammans med kund, Ni kommer att tilldelas kontorsplats på något av våra kontor i Malmö eller Helsingborg, distansarbete är också möjligt enligt ö.k.

Vi avser att starta ex-jobbet Q1 2021, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kan anpassa start och slutdatum något efter önskemål.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.