Linnéuniversitetet

Education

1,774 followers

Förstudie till automatiserad produktion hos ett träförädlande företag at Linnéuniversitetet

Bakgrund

Materialet trä spelar en viktig roll för svensks industri och bidrar signifikant till dess utveckling. De mer än 1000 träföretag i Småland bidrar inte bara med en stor del till Sveriges BNP, men har som få andra industrier en möjlighet att uppnå hållbar produktion genom att förädlade den resurs Sverige har mest tillgång till: trä. Men många träförädlande företag kännetecknas av ett icke globalt konkurrenskraftigt och mycket traditionellt produktionsätt. Utvecklingen har hos många små-och medelstora företag (SMF) stannat av och inte förändrats under de senaste decennierna. Kompetensproblem och brist på att hitta lämpligt arbetskraft försvårar dessutom situationen. En välkänd och beprövad lösning för att förbättra produktionssystemet och höja konkurrenskraften är att införa robotautomation med industriella eller kollaborativa robotar.

Uppgift

Vi söker en eller fler exjobbsgrupper till detta projekt.

Ni kommer att aktivt delta i en förstudie kring robotautomation hos ett träförädlande SMF (t.ex. trähustillverkning, fönster, dörrar, trappor, golv, möbler eller andra snickerier). I den relativt utförliga förstudien kommer det bl.a. att genomföras värdeflödesanalys, mätning av cykeltider, skattning av automationsmognad, intervjuer kring kompetens av de anställda och ledningen, marknadsanalys, m.m. Målet med förstudien är att skapa ett bedömningsunderlag som utvärderar om det är lämpligt att automatisera delar av produktionen med en industrirobotcell och/eller en kollaborativ robotapplikation. En tilltänkt lösning kan även visualiseras och simuleras i ett robotsimuleringsprogram (t.ex. MotoSim, Robotstudio). I mån av tid finns det även möjlighet att utveckla och programmera en av de nya robotar på EPIC som en demonstratorcell.

Uppgiften för examensarbetet kan omfatta:

  • Mycket eget ansvar, kreativitet och problemlösningsförmåga
  • Nulägesanalys av befintlig enhet
  • Planering för ett nytt produktionssystem
  • Investeringskalkyl för nya anläggningar
  • Visualisering och simulering av en robotapplikation
  • Utveckling och programmering av en demonstratorcell
  • Att arbeta med modern teknik och teknologier
  • Att ha kul genom att utveckla framtiden!

För mer frågor mejla eller ring Steffen (eller kom förbi på mitt kontor)! Mejl: Steffen.Landscheidt@lnu.se
Tel: 0470-767544
Kontor: 3025

Gäller för studenter i Kalmar och Växjö

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.