Linnéuniversitetet

Education

1,772 followers

Hållbart underhåll av grusväg - Kartläggning av modeller för hantering av grusvägsunderhåll för enskild väg i Region Kronoberg at Linnéuniversitetet

Expires in 2 days

Grusvägar måste underhållas regelbundet t.ex. för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. En stor andel av grusvägnätet utgör enskild väg, d.v.s. privatägda vägar. Dessa får stöd från Trafikverket och även ibland från kommunen för att kunna utföra underhåll, om de uppfyller vissa givna krav. Hur man hanterar grusvägsunderhåll skiljer sig mellan kommunerna, t.ex. i fråga om vem som ansvarar för underhåll av enskild väg och hur det bekostas.

Uppgift: Er uppgift är att kartlägga vilka modeller som används för grusvägsunderhåll av enskild väg i regionen. Kartläggningen kan genomföras t.ex. som enkät- eller intervjustudie. En analys av för- och nackdelar med respektive modell är ett förväntat resultat.

Läs mer om projektet här 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this position on MyCareer