Examensarbete om hur möjliga utvecklingsvägar på en arbetsplats inom vård och omsorg kan locka fler jobbsökande at Region Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg arbetar med certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare inom vård och omsorg. Kompetensförsörjning är ett regionalt tillika nationellt problem som behöver behandlas på andra sätt än vad som tidigare har gjorts. Den övergripande frågan för att kunna lösa kompetensförsörjning handlar om attraktion – vi behöver hitta nycklar för att få fler att vilja stanna i vår bransch samt få fler att vilja söka vård- och omsorgsutbildningar. En viktig del för att stanna på sin arbetsplats kan vara att det finns utveckling i sin arbetssituation och på den egna arbetsplatsen. Detta bekräftas både i samtal med anställd personal inom vård och omsorg men även av ungdomar på väg in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgscollege Kronoberg vill veta hur utvecklingsvägar och en karriärstrappa påverkar lusten och möjligheten att stanna på sin arbetsplats och vad det finns för attraktionskraft i möjligheten att utvecklas inom sitt kompetensområde.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.