Kundsupport at Elcee AB

Posted 2 weeks ago

Huvuduppgifter:

Hantera förfrågningar från nyckelkund

  • Skicka förfrågningar till leverantör
  • Offerera kund baserat på offert från leverantör, registrera i affärssystem

Hantera order från nyckelkund kund

  • Läsa in ordern i systemet, göra inköpsorder och skicka till leverantör
  • Skicka bekräftelse till kund.
  • Inleverera i affärssystemet
  • Utleverera och fakturera i affärssystemet

Egenskaper vi värdesätter: Noggrannhet, lojalitet, möjlighet att arbeta regelbundet

Arbetet kan med fördel utföras på distans, det finns även möjlighet att arbeta på ELCEE'S kontor i Nacka Strand.