Postdoktor i teoretisk filosofi inom projektet: Non-Empirical Theory Confirmation in fundamental Physics at Stockholm University

Posted 3 weeks ago

Anställningen är finansierad av Vetenskapsrådet som en del av forskningsprojektet "Non-Empirical Theory Confirmation in fundamental physics", vars huvudforskare är professor Richard Dawid. Projektet bedrivs på Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet, som är landets största filosofiska institution.

Projektbeskrivning

Vi söker kandidater med intresse för epistemiska frågor relaterade till fundamental fysik. Postdoktorn kommer att arbeta med teorivärdering och konfirmation, antingen inom ramarna för samtida fundamental fysik eller med fokus på 1800-talets och 1900-talets fysiska teorier. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med projektets forskningsledare, Richard Dawid.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas producera högkvalitativ forskning inom projektet, både individuellt och i nära samarbete med huvudforskaren. Vederbörande förväntas också publicera resultaten av sin forskning i välrenommerade internationella tidskrifter och konferenser, och att sprida dem via internationella konferenser, workshoppar, seminarier och andra lämpliga evenemang. Anställningen kan inbegripa undervisningsåtaganden, dock ej till större omfattning är 20 % av arbetstiden.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ansökningar välkomnas från starkt motiverade och kompetenta individer som nyligen avlagt doktorsexamen och som har forskningserfarenhet och expertis relevant för projektet. Sökanden bör kunna styrka sin förmåga att producera högkvalitativ forskning genom att hänvisa till publikationer och sin avhandling, konferenspresentationer och referenser. De huvudsakliga kriterierna i urvalsprocessen är forskningsexpertis, potential och attityd hos den sökande.

Anställningen förutsätter inte några kunskaper i svenska, då projektet kommer att bedrivas och produceras på engelska.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Remember to mention that you found this on MyCareer