Uopfordrede praktikansøgninger – virksomhedspraktik Danmark 01-01-01 at Skattestyrelsen


Uopfordrede praktikansøgninger – virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik i Skatteforvaltningen
Er du interesseret i virksomhedspraktik i Skatteforvaltningen, så send os din uopfordrede ansøgning gennem dette stillingsopslag. Praktikstillinger bliver normalt ikke slået op, men målrettes de ønsker, du som ansøger har til praktikforløbet.
Virksomhedspraktik bruges for at ledige kan afprøve et nyt arbejdsområde eller få nye kompetencer.

Skatteforvaltningen som praktikplads

Som virksomhedspraktikant i Skatteforvaltningen kan du forvente et spændende forløb, hvor du får selvstændige opgaver, kobles på konkrete projekter og selv er med til at præge din egen udvikling. Vi forsøger derfor at sammensætte et forløb, der er tilpasset til dine behov og ønsker.
Skatteforvaltningen er en myndighed under Skatteministeriets koncern, der varetager opgaver som fx gældsinddrivelse til det offentlige, offentlige vurderinger af ejendomme og grunde, afregning og kontrol af skatter og afgifter på person, erhvervs- og selskabsområderne.
Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser, der hver især løser opgaver inden for deres kerneområde:
 • Administrations- og Servicestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Skattestyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen

Styrelserne har afdelinger fordelt over 26 byer i hele Danmark.
Praktisk information
Praktikforløbet kan vare i op til 13 uger. Praktikforløbet er ulønnet.
Virksomhedspraktik er for dig, der modtager:
 • Kontanthjælp
 • A-dagpenge
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Sygedagpenge
 • Revalidender
 • Ledige fleksjobbere


Når du søger

For at finde det bedste match har vi brug for en række oplysninger om dig og dine forventninger.
Vi anbefaler, at du i din ansøgning bl.a. beskriver:
 • Dine faglige interesser
 • Hvilken styrelse, du kunne forestille dig at komme i praktik i
 • Hvilke type opgaver og emner, du er interesseret i at arbejde med i praktikken
 • Din motivation for at komme i praktik i Skatteforvaltningen
 • Ud over den motiverede ansøgning, skal du også vedlægge dit CV og uddannelsesbevis. Samtaler afholdes løbende.


Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Remember to mention that you found this position on MyCareer