Fundraiser/strategisk rådgiver til Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet at Aalborg Universitet

Ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet søger vi en engageret fundraiser/strategisk rådgiver med stærke kompetencer inden for fundraising, analyse og strategiarbejde. Stillingen er ledig til besættelse den 1. november 2019 eller snarest derefter.

Aalborg Universitet (AAU) bidrager til det globale samfunds videnopbygning og til udvikling af det danske samfunds velstand, velfærd og kultur. Det sker gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og vidensamarbejde. AAU uddanner studerende til fremtiden og baserer aktiviteter på et dynamisk og forandringsskabende samarbejde med det omgivende samfund.

Institut for Elektroniske Systemer udfører forskning, undervisning og formidling af ingeniørvidenskab inden for elektronik og IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi). Der forskes inden for en bred vifte af discipliner med udgangspunkt i, hvordan teknologi kan optimeres, tilpasses til andre områder eller udvikles til helt nye anvendelsesmuligheder. Instituttet har et nært samarbejde med erhvervslivet og mange projekter tager derfor udgangspunkt i ideer og visioner fra erhvervslivet.

Jobbet

Som strategisk rådgiver på Institut for Elektroniske Systemer får du en central rolle med analyser til og strategisk rådgivning af ledelsen på Instituttet.
Som fundraiser bliver du ansvarlig for implementering af AAU nye strategi og samarbejdsmodel for en målrettet professionel forskningsstøtte i forbindelse med hjemtag af eksterne midler på Institut for Elektroniske Systemer, herunder ansvarlig for at opbygge nye processer omkring instituttets fundraising.

Det forventes at du bliver en drivende kraft i at systematisere instituttets forskningsansøgninger.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med både ledelse, forskere og administrative kolleger på instituttet og med det centrale forskningsstøttekontor Fundraising & Project management (F&P). Du vil ligeledes komme i kontakt med forskere fra andre universitetet, da vi har et stort internationalt samarbejde.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte

 • Udarbejdelse af oplæg og analyser, der anvendes som grundlag for beslutninger i ledelsen
 • Ledelsesstøtte i forbindelse med initiering af strategiske samarbejder og større forskningsprojekter
 • Støtte til instituttets ledelse i strategiarbejde i forhold til ekstern finansieret forskning
 • Udvikling af og tovholder på implementering af forskningsstrategiske indsatser og udviklingsopgaver
 • Instituttets first-point-of-contact for både interne og eksterne partnere vedrørende fundraising
 • Etablering og drift af et fundingnetværk på tværs af instituttets forskningsgrupper
 • Sikring af forskernes kompetenceudvikling og vejledning inden for afsøgning af fundingmuligheder

Du skal have lyst til at arbejde opsøgende og strategisk, og gøre dig kendt i et stort og dynamisk fagmiljø. Du skal formidle muligheder for forskningsfinansiering både bredt i instituttet og ved at matche forskere med relevante ansøgningsmuligheder, samt være opsøgende i forhold til dannelse af netværk i forbindelse med større ansøgninger. Du skal tage selvstændigt initiativ til sparring med forskerne og forskningsgrupperne om deres ansøgningsstrategi og målretning af ansøgninger, og koordinere ansøgninger på tværs af instituttet.

Vi forventer, at du er fagligt dygtig, proaktiv og fleksibelt indstillet i forhold til opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du er en person med et højt personligt og fagligt drive, der har lyst til at indgå i en dynamisk organisation. Da en væsentlig del af dit arbejde foregår på engelsk, er beherskelse af engelsk på højt niveau en nødvendighed.

Dine kvalifikationer

 • Erfaring med fundraising
 • Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraising potentiale samt at matche forskningsideer med fundraising muligheder
 • Gode analytiske evner og en struktureret tilgang til dit arbejde, samt i stand til at løse opgaver med kort frist
 • God til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • Arbejder selvstændigt, er opsøgende, initiativrig og god til at prioritere opgaver med mange deadlines
 • Interesse for strategi, analyse og tilsvarende opgaver
 • Trives i en stilling med en bred kontaktflade i en stor organisation
 • Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • Har en god teknologiforståelse

Som person er du

 • Positiv og tillidsvækkende og god til at etablere værdiskabende arbejdsrelationer
 • Udadvendt og god til at netværke
 • Entreprenant, initiativrig og handlekraftig
 • Selvstændigt og kan tænke strategisk
 • Lyttende og observant i dialogen med dine samarbejdspartnere
 • Analytisk, struktureret og god til at prioritere

Du tilbydes

 • Som medarbejder på AAU er din arbejdsdag fyldt med spændende og udfordrende opgaver af meget forskellig karakter. Du er helt tæt på den nyeste forskning og møder Danmarks universitets- og forskningspolitik i praksis.
 • Diversitet er en forudsætning for nytænkning, og derfor bliver du en del af et internationalt miljø, hvor mange af de videnskabelige medarbejdere kommer fra udlandet, og hvor engelsk derfor bruges naturligt i mange sammenhænge.
 • Som universitet ønsker vi at tiltrække de bedste faglige kompetencer. Hvis du har engagement og lyst til at gøre en forskel, er der gode muligheder for at skabe karriere og resultater i dit job.
 • Du får stor mulighed for at præge stillingen i den retning, hvor du vil kunne skabe succes inden for et fagområde med stor ledelsesmæssig bevågenhed og som rummer endnu uudnyttede muligheder for at hjemtage forskningsmidler.
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Gitte Lynge på tlf. 9940 8604, email: gl@es.aau.dk
 • Der er tilknyttet eksternt konsulentfirma til ansættelsesprocessen.

Remember to mention that you found this on MyCareer