Accura

Multiple industries

1,759 followers

Studentermedhjælper til Konkurrence- og Udbudsret at Accura

Expires in 6 days

Har du interesse inden for konkurrence- og udbudsret? Kunne du tænke dig at opbygge en faglig specialisering hos et af Danmarks absolut førende advokatfirmaer? Vi søger en studentermedhjælper til vores afdeling for Konkurrence- og Udbudsret med tiltrædelse efter nærmere aftale, men gerne hurtigst muligt i løbet af sommeren.

AFDELINGEN

Accura har stor succes med at rådgive dansk og internationalt erhvervsliv samt offentlige myndigheder i relation til konkurrence- og udbudsretlige spørgsmål, og vi er konstant i bevægelse. Vi rådgiver virksomheder, institutioner og myndigheder om alle aspekter af konkurrenceretten, herunder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og konkurrenceretlige spørgsmål i forbindelse med fusioner og virksomhedsoverdragelser. Vi rådgiver også ordregivende myndigheder og tilbudsgivere om udbudsretlige spørgsmål og offentlig-private samarbejdsaftaler. Vi oplever en stor tilgang af sager, herunder et stigende antal virksomhedsoverdragelser, der kræver anmeldelse til konkurrencemyndighederne.

HVORDAN VIL DIN ARBEJDSDAG SE UD?

Vi er fleksible i forhold til at få planlagt dine arbejdsdage, så det passer bedst muligt i forhold til dit studie. Din arbejdsdag vil bestå af en palette af forskellige opgaver, som afdelingen har brug for din hjælp til. Du vil særligt få ansvar for at lave udkast til et månedligt udbudsretligt nyhedsbrev med omtale af nye domme og kendelser inden for området, og det er derfor vigtigt, at du har særlig interesse for udbudsret og er god til skriftlig fremstilling. Du vil dog også få løbende opgaver vedrørende konkurrenceret.
Dine opgaver vil derfor bestå af:

  • at udarbejde udkast til et månedligt udbudsretligt nyhedsbrev med omtale af nye domme og kendelser på området
  • at bistå afdelingens jurister med informationssøgning
  • at udarbejde kortere juridiske notater til afdelingens jurister
  • at indsamle og systematisere dokumenter og paradigmer m.v.
  • at medvirke til udførelsen af konkrete opgaver sammen med afdelingens jurister, f.eks. udarbejde udkast til breve og notater
  • at selvstændigt løse mindre opgaver

HVEM BLIVER DIN LEDER?

En partner, som ønsker at dygtiggøre dig og udvikle dig, og som har fokus på, at alle bidrager med kvalitet og skaber værdi i forretningen – alt imens det skal være sjovt at gå på arbejde. Samtidig vil der være en jurist i teamet, som bliver din tutor og daglige go-to-person.

HVEM BLIVER DINE KOLLEGER?

Et ambitiøst team på syv jurister og en sekretær, som glæder sig til at få dig med på holdet, så du kan arbejde med juridiske opgaver og hjælpe resten af afdelingen med at levere den gode kvalitet. Derudover vil du blive en del af Accuras samlede studenterhold på 29, som ser frem til at spise frokost med dig og have det sjovt med dig til festlige studenterarrangementer.

HVEM ER DU?

Du læser enten cand.jur. eller cand.merc.(jur.) og har 2-3 år tilbage på studiet. Du er formentlig blandt de dygtigste på din årgang og klarer dig godt i de formueretlige fag. Du har gerne allerede erfaring med juridisk informationssøgning, og måske har du også prøvet at udarbejde notater, analyser og nyhedsbreve. Da den primære opgave vil være at fremsøge domme og kendelser og lave udbudsretligt nyhedsbrev, har du en særlig interesse for netop udbudsret og for skriftlig fremstilling, men naturligvis også gerne interesse for konkurrenceret. Det er vigtigt, at du har gode engelskkundskaber, da afdelingen har mange internationale sager og klienter. Samtidig er du grundig og omhyggelig. Og så er du selvfølgelig team-orienteret og udstråler arbejdsglæde og godt humør.

HVAD TILBYDER VI?

Hos os får du et fleksibelt, spændende og kompetencegivende job på 15 timer om ugen med attraktive løn- og ansættelsesvilkår, herunder overtidsbetaling, obligatorisk pensionsordning samt sundhedsordning. Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores bogkøbsordning for studerende. Du får mulighed for at arbejde mere i ferier og eksamensfri perioder og mindre ved eksamenslæsning og skrivning af bacheloropgave og speciale. Din udvikling prioriteres højt, og du får bl.a. mulighed for at deltage i kurser på Accuras interne uddannelsesforløb Accura Academy.

HVEM ER ACCURA?

Accura er blandt de førende erhvervsadvokatfirmaer i Danmark. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder samt private selskaber og deres ejere. Vi er en ung og spændende virksomhed med flad organisation og 200 medarbejdere, heraf godt 120 jurister.

HVAD GØR DU NU?

Send en ansøgning hurtigst muligt via "Ansøg nu" knappen og vedhæft dit cv, eksamensbeviser og karakterer. Vi afholder løbende samtaler. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at ringe til HR-konsulent Billa Gramkov på 3078 6665.

LÆS MERE OM LIVET SOM STUDENT HER:

  fcihhm6436.jpg

OM ACCURA

Accura er blandt de førende advokatfirmaer i Danmark. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer samt private selskaber og deres ejere.

Company overview